Tieto-/yksityisyydensuoja

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on MPDesign henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.07.2018.. Viimeisin muutos 12.03.2021

1. Rekisterinpitäjä
MPDesign Y-tunnus 2777095-3 / Pienikangaspuoti, Kirkonkyläntie 68, 00780 Helsinki
pienikangaspuoti@outlook.com

2. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri.

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai sähköpostitse, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Maksuntarjoajien rekisterit

Verkkokaupan ostoskorin maksutavat tarjoaa Bambora PayForm. Bambora käsittelee henkilötietoja maksutapahtuman onnistumiseksi.

Bamboran Tietosuojaseloste kuluttaja-asiakkaille on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9-16)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

 

Jousto

Jousto maksutavan tarjoaa Aurajoki Nordic Oy (Y-tunnus 1998514-5)

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on rekisteröidyn suostumuksella syntynyt asiakassuhde, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja sopimuksen täytäntöönpaneminen tai pakottava lainsäädäntö.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Aurajoki Nordic Oy:n ja sen brändien toimintaan liittyvien Tehtävien ja palveluiden hoitaminen sekä kehittäminen.

Jouston tietosuojaseloste on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

 

Yhteystiedot

Aurajoki Nordic Oy (Y-tunnus 1998514-5)

Yliopistonkatu 29 b A

20100 TURKU

www.jousto.com

asiakaspalvelu@jousto.com tai puh. 020 764 1442

Klarna

Klarnan palveluehdot löytyvät linkistä https://www.klarna.com/fi/ehdot/